Skip to Content

Datu aizsardzības paziņojums

Vispārēja informācija

Henkel Balti OÜ, turpmāk tekstā saukts Henkel, ciena katra cilvēka, kurš apmeklē mūsu tīmekļa vietni, privātumu. Tagad mēs vēlētos Jūs informēt par Henkel ievākto datu veidu un to, kā šie dati tiek lietoti. Tāpat Jūs uzzināsiet, kā varat izmantot savas datu subjekta tiesības.

Šajā lapā tiks publicētas jebkādas paziņojumā par datu aizsardzību veiktās izmaiņas. Tas jums ļauj jebkurā laikā iegūt informāciju par to, kādi dati tiek ievākti un kā mēs šos datus lietojam.

Šis paziņojums par datu aizsardzību neattiecas uz tīmekļa vietnēm, kas Henkel vietnēs ir pieejamas, izmantojot hipersaites.

Personas datu vākšana, lietošana un apstrāde

Atbildīgās vienības nosaukums: Henkel Balti OÜ

Atbildīgās vienības adrese: Sõbra 43, 51013 Tartu, Estonia

Henkel galvenokārt lieto personas datus, lai nodrošinātu lietotājiem šo tīmekļa vietni. Turpmāka datu apstrāde tiek veikta, tikai pamatojoties uz citiem likumā noteiktiem pienākumiem vai atļaujām, vai ja attiecīgais lietotājs ir izteicis savu piekrišanu attiecībā uz Henkel. Henkel uzglabā un apstrādā datus tālāk norādītajiem mēŗkiem:

Kad lietotājs apmeklē tīmekļa vietni, Henkel automātiski ievāc un uzglabā atsevišķus datus. Tajos ietilpst: IP adrese vai ierīces ID, kas piešķirts attiecīgajai gala ierīcei, kas mums nepieciešama pieprasījuma satura pārsūtīšanai (piem., it īpaši saturs, teksti, attēli un informācija par produktu, kā arī datus ietverošās datnes, kas dotas lejupielādei u.c.), lietotāju aktivitāte tīmekļa vietnes kontekstā, attiecīgās gala ierīces tips, lietotā pārlūka tips, kā arī lietošanas datums un laiks.

Šo informāciju Henkel uzglabā ne ilgāk kā 7 dienas, lai atpazītu un atklātu ļaunprātīgu izmantošanu.

Turklāt Henkel esošo informāciju lieto, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti, iezīmes un funkcionalitāti, kā arī vispārīgiem administratīviem uzdevumiem.

Papildus tam Henkel bez nepamatotas kavēšanās dzēš vai anonimizē datus par lietošanu, tostarp IP adreses, tiklīdz kā tie vairs nav vajadzīgi iepriekš minētajiem mērķiem.

Datu apstrāde un izmantošana balstās uz likumā noteiktiem nosacījumiem, kas pamato šīs darbības tādējādi, ka (1) apstrāde ir nepieciešama tīmekļa vietnes nodrošināšanai; vai (2) Henkel ir svarīgāka leģitīmā interese nodrošināt un uzlabot tīmekļa vietnes funkcionalitāti un nekļūdīgu darbību, un tas tiek īpaši veikts lietotāju labā.

Sīkfaili, Pixel, pirkstu nospiedumi

Tīmekļa vietņu izsekošana

Google Analytics


Šajā tīmekļa vietnē izmanto Google Analytics - Google, Inc. („Google“) sniegto tīmekļa analīzes pakalpojumu. Šim nolūkam Jūsu datorā ir instalēta sīkdatne. Sīkdatnes sniegtā informācija par to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni (tostarp Jūsu IP adrese) tiks nosūtīta uz Google serveriem Amerikas Savienotajās Valstīs, kur to uzglabās.

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, kas nozīmē, ka Google saīsinās/anonimizēs pēdējo IP adreses oktetu Eiropas Savienības dalībvalstīm, kā arī citām Līguma pusēm Eiropas Ekonomikas zonā. Pilna IP adrese tiek nosūtīta uz ASV Google serveriem un tur saīsināta tikai izņēmuma gadījumos.

Google tīmekļa vietnes nodrošinātāja vārdā izmantos šo informāciju, lai izvērtētu to, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, sastādīs tīmekļa operatoriem pārskatus par tīmekļa vietņu aktivitāti un sniegs tīmekļa nodrošinātājam citus ar tīmekļa vietnes aktivitāti un interneta lietošanu saistītus pakalpojumus. Google nesaistīs Jūsu IP adresi ar citiem Google rīcībā esošiem datiem.

Adobe Analytics:

Ja esat piekritis, šajā vietnē tiek izmantots Adobe Analytics, tīmekļa analīzes pakalpojums, ko nodrošina Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Īrija) (Adobe"). Šim nolūkam jūsu ierīcē tiek instalēts sīkfails. Šis sīkfails apkopo tādus datus kā pārlūkprogrammas un ierīces informāciju, jūsu IP adresi, apmeklētās tīmekļa vietnes, servera pieprasījuma datumu un laiku, lai novērtētu, kā jūs izmantojat tīmekļa vietni, sastādītu ziņojumus par tīmekļa vietnes darbību tīmekļa vietnes operatoriem un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietnes darbību un interneta lietošanu, tīmekļa vietnes pakalpojumu sniedzējam.

Adobe (kā pārzinis) var izmantot jūsu datus jebkādiem saviem mērķiem, piemēram, profilēšanai un jūsu datu sasaistei ar citiem par jums apkopotajiem datiem (piemēram, izmantojot jūsu Adobe kontu).

Sīkfaila ģenerēto informāciju par to, kā jūs izmantojat vietni (tostarp jūsu IP adresi), Adobe pārsūta un apstrādā serveros Apvienotajā Karalistē. Šai datu pārsūtīšanai uz trešo valsti atbilstošu datu aizsardzības līmeni nodrošina standarta līguma klauzulas, kas noteiktas Līguma 3. panta 2. punktā. 46. pants VDAR, kamēr Eiropas Komisija nav pieņēmusi lēmumu par atbilstību (VDAR 45. pants).

Mēs esam aktivizējuši IP anonimizāciju, kas nozīmē, ka IP adreses pēdējais oktets (pēdējā daļa) tiek nekavējoties slēpts, kad IP adresi apkopo uzņēmums Adobe. Šī anonimizācija tiek veikta pirms IP adreses apstrādes. Statistiskās analīzes vajadzībām būs pieejama tikai aptuvena atrašanās vieta. Pēc ģeogrāfiskās izsekošanas visur pakalpojumā Analytics IP adreses tiek aizsegtas - tās tiek aizstātas ar :: X.X.X.X.X.

Atļaujot sīkfailus Henkel tīmekļa vietnē, jūs piekrītat iepriekš minēto datu izmantošanai un iepriekš aprakstītajai apstrādei, ko veic Adobe.

Vairāk informācijas par konfidencialitāti Adobe pakalpojumos atradīsiet šeit: https://www.adobe.com/privacy/policy.html.

Iebildumi pret datu vākšanu:

Jūs varat jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, atslēdzot sīkfailus mūsu tīmekļa vietnē sadaļā ""Sīkfaili"", sadaļā ""Sīkfailu iestatījumi"". Ja piekrītat sīkfailu izmantošanai kopumā, bet jums tomēr nav pieņemama Adobe Analytics sīkfailu izmantošana, varat sekot šai saitei (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) un deaktivizēt Adobe Analytics datu (sīkfailu un IP adreses) vākšanu un izmantošanu.

Iebildumi pret datu vākšanu:

Papildus sava pārlūka iestatījumu izmainīšanai Jūs varat nepieļaut, ka Google ievāc un izmanto datus (sīkdatnes un IP adresi), lejupielādējot un instalējot pārlūka spraudni, kas ir pieejams vietnē  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Jūsu datu subjekta tiesības / datu aizsardzības speciālists

Jūs katrā laikā varat izmantot savas tiesības piekļūt saviem datiem. Turklāt, ievērojot nosacījumu, ka ir ievērotas attiecīgās prasības, Jūs varat izmantot tālāk norādītās tiesības:

  • Tiesības labot
  • Tiesības dzēst
  • Tiesības ierobežot apstrādi
  • Tiesības iesniegt sūdzību attiecīgajai kompetentajai datu aizsardzības uzraudzības iestādei
  • Tiesības uz datu pārnesamību (no 2018. gada 25. maija)

Tiesības iebilst

Gadījumā, ja Jūsu personas datus ietverošās apstrādes darbības tiek veiktas, pamatojoties uz Henkel likumīgām interesēm, jums ir tiesības no Jūsu konkrētās situācijas izrietošu iemeslu dēļ jebkurā laikā iebilst pret šādu Jūsu personas datu apstrādi. Henkel apturēs šādu apsatrādi, izņemot, ja Henkel var pierādīt svarīgus apstrādes iemeslus, kuriem pienākas aizsardzība, kas ir nozīmīgāka par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai ja apstrāde kalpo, lai īstenotu vai izmantotu likumīgas prasības vai aizsargātos pret tām.

Šajos gadījumos, vai ja jums ir citi jautājumi vai vēlmes saistībā ar saviem personas datiem, lūdzu, sūtiet e-pastu vai vēstuli mūsu datu aizsardzības speciālistam Data Protection / Legal Office, Sõbra 43, 51013 Tartu, Estonia (dpo.baltics@henkel.com).